Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

I Will

Lời Bài Hát I Will

Lời Bài Hát I Will


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Will:

I will
Lay me down
In a bunker
Underground
I won’t let this happen to my children
Meet the real world coming out of your shell
With white elephants
Sitting ducks
I will
rise up
Little babies eyes eyes eyes eyes
Little babies eyes eyes eyes eyes
Little babies eyes eyes eyes eyes
Little babies eyes eyes eyes

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất