Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

I Was Born To Love You

Lời Bài Hát I Was Born To Love You

Lời Bài Hát I Was Born To Love You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Was Born To Love You:

(eric carmen/andy goldmark)

I never really understood love
No, not until i saw your face
Then i knew what i’d been missing
For all my life

I never let myself believe it
No, not till i looked into your eyes
Then i knew i found all i need
The moment that i found you

I was born to love you
Born to be right here by your side
Through all your darkest nights
I was born to love you
I’d do anything to make you mine
Until the end of time

There’s no need to ever doubt it
You set my love free when you walked in the door
You changed everything
You’re all that i’m living for

I was born to love you
Born to be right here by your side
Through all your darkest nights
I was born to love you
I’d do anything to make you mine
Until the end of time

You changed everything
You’re all that i’m living for

I was born to love you
Born to be right here by your side
Through all your darkest nights
I was born to love you
I’d do anything to make you mine
Until the end of time

I was born to love you
Born to be right here by your side
Through all your darkest nights
I was born to love you
I’d do anything to make you mine
Until the end of time

I was born to love you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất