Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

I Wanna Touch You

Lời Bài Hát I Wanna Touch You

Lời Bài Hát I Wanna Touch You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Wanna Touch You:

I wanna touch U – Till we’re stuck like glue
I wanna touch U – Yeah

I get high on U
I’m on fire over U
And I can’t let U go
I can’t let U go

I got love on the rise
And I burn like a fire
Got my eye on the prize
Got love in my sights
And I can’t let U go
I can’t let U go

Give me no reasons
Give me no rhymes
Give me that feelin’
All of the time

I wanna touch U – Till we’re stuck like glue
I wanna touch U – Yeah, baby, that is true
I wanna touch U – Nobody else will do, no
I wanna touch U – ‘Cos a little too much
Could never be enough, no

I get wired on U
And I thrill to your touch
Yeah, I excite over U
Can’t stop this landslide of love
And I can’t let U go
I can’t let U go, oh

[Repeat Bridge]
[Repeat Chorus]

[Repeat Bridge]

I wanna touch U – Till we’re stuck like glue
I wanna touch U – I wanna touch U, yeah
I wanna touch U – Oh, till we get it right
I wanna touch U – Yeah, make it last all night
I wanna touch U – Baby U excite
I wanna touch U – ‘Cos a little too much
Could never be enough, now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất