Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

I Wake Up Crying

Lời Bài Hát I Wake Up Crying

Lời Bài Hát I Wake Up Crying


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Wake Up Crying:

I wake up crying
After tossin’ and turnin’
And a-yearnin’ the whole night long
Pretty baby since you went away
I haven’t spent a happy day

I wake up crying
After sobbin’ and sighin’
And a-wonderin’ just what went wrong
Pretty baby i was good to you
Why’d you go and make me blue

I need your arms to hold me tight
I need your sweet lips to kiss me goodnight
I’m so unhappy on my own
Don’t don’t leave me sad and lonely

I wake up crying
After tossin’ and turnin’
And a-yearnin’ the whole night long
Pretty baby please come back to me
Save me from this mesery
Oh baby won’tcha save me from this mesery
Please baby won’tcha save me from this mesery

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất