Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

I Think I Smell a Rat

Lời Bài Hát I Think I Smell a Rat

Lời Bài Hát I Think I Smell a Rat


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Think I Smell a Rat:

Oh I think I smell a rat

I think I smell a rat
all you little kids
seem to think you know
just where it’s at
I think I smell a rat
walking down the street
carrying a baseball bat
I think I smell a rat
Oh I think I smell a rat
I think I smell a rat
all you little kids
seem to think you know
just where is at
I think I smell a rat
treating your mother and father
like a welcome mat
I think I smell a rat

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất