Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

I Never Loved A Man (the Way I Love You)

Lời Bài Hát I Never Loved A Man (the Way I Love You)

Lời Bài Hát I Never Loved A Man (the Way I Love You)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Never Loved A Man (the Way I Love You):

You’re no good, heartbreaker
You’re a liar and you’re a cheat
I don’t know why i let you do these things to me
My friends keep telling me you’re no good

But they don’t know that i’d leave you if i could
I guess i’m uptight but i’m stuck like glue

Cause i never, i never,
I never, no no loved a man the way that i, i love you

Some time ago i thought you should run out of fools
But i was so wrong you’ve got one you’ll never lose
The way you treat me is a shame,
How could you hurt me so bad?

Baby you know that i’m the best thing that you ever had
Kiss me once again don’t you never say that we’re through

Cause i never, i never,
I never, no no, loved a man the way that i love you…

I can’t sleep at night and i can’t eat a bite
I guess ill never be free since i’ve got your hooks in me
I never loved a man the way that i love you

You’re no good, heartbreaker
You’re a liar and you’re a cheat
I don’t know why i let you do these things to me
My friends keep telling me you’re no good

But they don’t know that i’d leave you if i could…
Kiss me once again don’t you never say that we’re through
Cause i never, i never,
I never, no no, loved a man the way that i love you…

*cover from aretha franklin

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất