Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

I Love The Sound Of Crashing Guitars

Lời Bài Hát I Love The Sound Of Crashing Guitars

Lời Bài Hát I Love The Sound Of Crashing Guitars


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Love The Sound Of Crashing Guitars:

Mao Mao Mao…

I love the sound of smashing guitars /
I love the sound of crashing guitars /
Red guitars against the wall / Big guitars can turn so small /
I love the sound of crashing guitars / Show it!

The 6-string kick inside / The 6-string kick inside /
The 6-string kick inside.

I love the sound of breaking guitars /
I love the sound of crashing guitars /
Hey you long haired vintage Jesus /
Break the guitar into 1000 pieces /
I love the sound of crashing guitars / Don’t you?

The 6-string kick inside / The 6-string kick inside.

Don’t you love the sound of crashing guitars? /
Don’t you love the sound of crashing electric guitars? /
Don’t you love that sound, drivin’ in your car /
Don’t you love the sound of crashing electric guitars? /
Don’t you? / Don’t you?

I love the touch of watching the stars /
I love the sound of trashing guitars /
Custom made, Townshend’s ace /
Smash the axe and break the case /
I love the sound of crashing guitars / Crashing and crashing!

The 6-string kick inside / The 6-string kick inside.

I love the sound of crashing guitars / Mao Mao Mao…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất