Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

I Know Your Name

Lời Bài Hát I Know Your Name

Lời Bài Hát I Know Your Name


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Know Your Name:

Who is the you that no one else can see
In your heart, a lonely one afraid to be
Lost again, need a friend

You hide your soul to keep the hurt inside
All alone, your tears call out into the night
Is he there, does he care

Chorus

Yes, i know your name
Every prayer you pray
I’m the one who brought you to this place
The voice who sings to you
The hand that clings to you
Oh my child, i’ve always known your name… known your name

I hold you close to me, close to heart
And this kind of love will find you anywhere you are
Never fear, i am here

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất