"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

I Just Got My Pay

Lời Bài Hát I Just Got My Pay

Lời Bài Hát I Just Got My Pay


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Just Got My Pay:

Five long days and i’m tired of working
I’m going to see my boss today
In fifteen minutes i’ll be on the train
’cause i just got my pay

Now i could take and sock away my dough
And make me six percent a year
But it’s not much fun to wait around for that
When i can spend it while it’s here

Ah
Let’s get dressed up
And see a movie

I like spending my money
And i like having a good time
Good times sure make me happy
And i’m so happy
’cause i just got my pay

Monday morning i’m up and at it
Those last two days were good for my soul
It’s time to do my working thing
I’m late so i got to roll

My take home comes to ’bout ninety-five
And my boss is giving me some praise
If it weren’t for me the place would fall apart
I think i’ll hit him up for a raise
(hit ‘im up get a rais)

Ah
Let’s get undressed
And climb in bed too

I like spending my money
And i like having a good time
Good times sure make me happy
And i’m so happy
’cause i just got my pay

Dada dada da
Dadada
Da da da da da
Dadada

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất