Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

I Found Love (when I Found You)

Lời Bài Hát I Found Love (when I Found You)

Lời Bài Hát I Found Love (when I Found You)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Found Love (when I Found You):

I found love when i found you
When i look in your eyes, i know it’s true
My life was lonely, broken and blue
Then i found love, when i found you.

Once in a lifetime, that’s how it feels
Something so good (so damn good)
How can it be real
Girl, when you touch me
You touch me through and through
I know i found love when i found you

Girl, you’ve got all of me
And i want you to know
There’s nothin’ in this crazy ol’ world
Could make me wanna let you go.

Cause i found love when i found you
Every time i look in your eyes, i know it’s true
Girl, when you touch me,
You touch me through and through
I know i found love, when i found you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất