Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

I Don’t Want To

Lời Bài Hát I Don't Want To

Lời Bài Hát I Don’t Want To


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Don’t Want To:

(words & music by tarre – spielman)
I don’t want to, i don’t want to
I don’t want to let you know how much i want you
Don’t come near me, i don’t trust you
I don’t trust the way you thrill me when i touch you

I was happy free and easy, i could go around
And do the things that please me
I don’t want to get tied down with a girl like you
I don’t want to … love you, but i do

I was happy free and easy, i could go around
And do the things that please me
I don’t want to get tied down with a girl like you
I don’t want to … love you, but i do
I don’t want to love you, but i do

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất