Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

I Catch Myself Crying

Lời Bài Hát I Catch Myself Crying

Lời Bài Hát I Catch Myself Crying


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Catch Myself Crying:

It doesn’t matter one way
Or another, i say
But i’m lyin’
I catch myself cryin’

There are fools, i was one
But it’s over and done
And i’m tryin’
But i catch myself cryin’

I catch myself wonderin’
If you’ll find somebody new
I catch myself wonderin’
If you’re wonderin’
If i’ll find somebody, too

It doesn’t matter one way
Or another, i say
But i’m lyin’
I catch myself cryin’

I catch myself wonderin’
If you’ll find somebody new
I catch myself wonderin’
If you’re wonderin’
If i’ll find somebody, too

It doesn’t matter one way
Or another, i say
But i’m lyin’
I catch myself cryin’

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất