Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

I Can’t Stand The Rain

Lời Bài Hát I Can't Stand The Rain

Lời Bài Hát I Can’t Stand The Rain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Can’t Stand The Rain:

(d. bryant, a. peebles, b. miller)
Producer: terry britten
Albums: private dancer (84), simply the best (93),
The colected recordings (94)

I can’t stand the rain
Against my window
Bringing back sweet memories
I can’t stand the rain
Against my window
Cause he ain’t here with me

Hey window pain
Tell me, do you remember
How sweet it used to be

When we were together
Everything was so grand
Now that we’ve parted
There’s just one sound
That i just can’t stand

I can’t stand the rain
Against my window
Bringing back sweet memories
I can’t stand the rain
Against my window
Cause he ain’t here with me

Hey hey rain
Get out of my window
Cause he ain’t here with me
I can’t stand the rain
Against my window
Bringing back sweet memories

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất