Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

I Can’t Go For That (no Can Do)

Lời Bài Hát I Can't Go For That (no Can Do)

Lời Bài Hát I Can’t Go For That (no Can Do)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Can’t Go For That (no Can Do):

Lyrics: daryl hall, john oates, sara allen
Music: daryl hall

Easy ready willing overtime
When does it stop, where do you dare me to draw the line
You got the body now you want my soul
Don’t even think about it say no go
Now i’ll do anything you want me to
I’ll do almost anything that you want me to
But i can’t go for that
No can do
I can’t go for being twice as nice
I can’t go for just repeating the some old lines
Use the body now you want my soul
Oo forget about it say no go
Yeah i’ll do anything you want me to
I’ll do almost anything that you want me to
But i can’t go for that
No can do.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất