Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

I Call Your Name (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney):

I call your name but you’re not there, was i to blame for being unfair,
Oh i can’t sleep at night, since you’ve been gone. i never
Weep at night i can’t go on.
Well don’t you know i can’t take it. i don’t know who can,
I’m not goin’ to mayayake it i’m not that kind of man.
Oh i can’t sleep at night, but just the same i never weep at
Night i call your name, i call your name.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất