Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

I Call Your Name (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Call Your Name (lennon/mccartney):

I call your name but you’re not there, was i to blame for being unfair,
Oh i can’t sleep at night, since you’ve been gone. i never
Weep at night i can’t go on.
Well don’t you know i can’t take it. i don’t know who can,
I’m not goin’ to mayayake it i’m not that kind of man.
Oh i can’t sleep at night, but just the same i never weep at
Night i call your name, i call your name.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất