Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

I Ain’t Goin’ Down To The Well No More

Lời Bài Hát I Ain't Goin' Down To The Well No More

Lời Bài Hát I Ain’t Goin’ Down To The Well No More


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Ain’t Goin’ Down To The Well No More:

Oh
I ain’t going down
I ain’t going down
Oh, honey to the well no more
Oh.

And i ain’t got nothing
Oh, and i can’t stand nothing
Oh.

I ain’t going down
I ain’t going down
Oh, sweet mama to the well no more
Oh.

You said you was a true believer
I’m the true believer
I’m a true believer
Oh.

I ain’t going down
I ain’t going down
Oh, mama to the well no more
Oh.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất