Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

How Would You Like To Be?

Lời Bài Hát How Would You Like To Be?

Lời Bài Hát How Would You Like To Be?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Would You Like To Be?:

(words & music by ben raleigh – mark barkan)
How would you like to be?
A little circus clown
And you could wear a smile
Instead of a frown

How would you like to be?
A little kangaroo
A-hoppin’ up and down
And i could hop with you

Come on and smile a little, smile a little
Hop a little, hop a little,
Smile a little, hop a little bit with me

Come on and smile a little, smile a little
Hop a little, hop a little,
Smile a little, hop a little bit with me

Oh ho, ha ha, a-tra la la la la la la
A ha, tra la la la la la la

How would you like to be?
A little buzzing bee
And instead of a tree
You could buzz around me

How would you like to be?
A little mocking bird
And you can sing me songs
Like i never heard

Come on and buzz a little, buzz a little
Sing a little, sing a little
Buzz a little, sing a little bit with me

Buzz, buzz, buzz a little
Do re mi a little
Buzz a little, sing a little bit with me

Oh-ho ah-ha, tra la la la la la la
Oh-ho, a-ha ,a-tra la la la la la la

How would you like to be?
A little baby bear
And you can hug me tight
Any time you care

How would you like to be?
A little dancing doll
And you could dance with me
Everytime i call

Oh-ho, tra la la la la la la

Oh-ho…ah-ah…tra la la la..la.la..la

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất