Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

How We Roll(interlude Crip Song)

Lời Bài Hát How We Roll(interlude Crip Song)

Lời Bài Hát How We Roll(interlude Crip Song)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How We Roll(interlude Crip Song):

(snoop dogg)

S-n,double o p, mutha fuccaz no me,
Locc’ed up n smoked up,me n goldie loc awayz bangin,war taggin,
Cakis saggin if u yall niggaz leave me hanging,ha-ha-ha-ha-haaah!,
St8 crippin n dippin tha bloods in tha blood, driped outed n they flood,
Do double g,dpgc,lbc,yall know me.

(goldie loc)
Hey locc im representing, ill stump you in tha mud,
Fucc tha vicelords n them crooked ass bloods,
Its easy 2 kill a slob,me n my crip mob,
Lbc how we roll.muthafuccaz.

(tray dee)
Im locc’n it up wit tha loocs,
Pop-pop- gun smoke roccin blu,gray n white
Its a full moon tonight dpgc,
Some slobs wanna fight,pull out tha gat n send niggaz to gangsta city
Sho no pity,when i die.qb,lbc.dpg.loc.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất