Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

How Do You Do Without Me?

Lời Bài Hát How Do You Do Without Me?

Lời Bài Hát How Do You Do Without Me?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Do You Do Without Me?:

How’s your love life,
How’s your heartbeat,
How do you do with me?
How’s that new boy,
How does he rate,
How do you do without me?
My doctors say i’m fit and healthy,
I really come on,
My bank will tell you that i’m solvent,
Except that i’m overdrawn,
So how’s forgiving,
How’s forgetting,
How can you do this to me?
And how’s for living,
How’s for getting a flat with me as a lessee?
I tell you what,
You’re in a rot,
You need a caretaker, see?
Honey, how could you do,
How do you do without me?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất