Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

How Am I To Know

Lời Bài Hát How Am I To Know

Lời Bài Hát How Am I To Know


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Am I To Know:

Oh, how am i to know if it’s really love that found its grave here,
Oh, how am i to know, will it linger on, and leave me there.
I dare not guess at this strange happiness
Oh, how am i to know, can it be that love has come to stay here,

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất