Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

House Of 1000 Corpses

Lời Bài Hát House Of 1000 Corpses

Lời Bài Hát House Of 1000 Corpses


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát House Of 1000 Corpses:

She got a corpse
Under her bed
He had her fun
But now he’s dead
Hear momma said
Come feed desire
Her brother said
Hey, throw her on the fire

This is the house
Come on in
This is the house
Built on sin
This is the house
Nobody lives
This is the house
You get what you give

I cut the flesh
And make it bleed
Fresh skin
Is what i need
I let it dry
Out in the wood
All your crying
Did no good, yeah

Now you’re lying
On the floor
Yeah, you can’t
Take anymore
The devil’s laughing
In your face
Give me another taste, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất