Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Honeyspider Ii

Lời Bài Hát Honeyspider Ii

Lời Bài Hát Honeyspider Ii


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Honeyspider Ii:

Honeyspider
Honeyspider, yeah yeah
Didn’t anyone say they knew i looked a lot like you
’cause i do
I do

Didn’t anyone say they knew i looked a lot like you
Honeyspider, yeah
Rain ……. i do too
Honeyspider

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất