Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Holy Joe (guilty Mix)

Lời Bài Hát Holy Joe (guilty Mix)

Lời Bài Hát Holy Joe (guilty Mix)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Holy Joe (guilty Mix):

I…
I’m a humble guy
No, really i try
Though it’s hard sometimes

True…
I’m hard working too
Working it up to get to see you
Shame, shame
Make shampoo

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Here it comes
Here it comes
Holy joe

Please…
Don’t make me say please
Champagne and ice cream
It’s not what i want, it’s what i need

Precocious
Just a little precocious
Expialadocious
Yeah, yeah, yeah

Devotion
And some appreciation
Little heavy rotation
Looks good on me

You know it’s not hard
If you think of a lot harder, oh, yeah
Just wanted a moment
To last a little longer, oh, yeah

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Here it comes
Here it comes
Holy joe

(having the best time of anybody’s life)
(closer than ever to everybody’s wife)

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Come on, come on
Come on, come on
Be good to me

Come on, come on
Come on, come on, come on, come on
Be good

Here it comes
Here it comes
Holy joe

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất