Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Hold Me Tight (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Hold Me Tight (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Hold Me Tight (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hold Me Tight (lennon/mccartney):

It feels so right now, hold me tight,
Tell me i’m the only one,
And then i might,
Never be the lonely one.
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.
Hold me tight,
Let me go on loving you,
To-night to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.
Don’t know what it means to hold you tight,
Being here alone tonight with you,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight,
Tell me i’m the only one,
And then i might,
Never be the only one,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.
Don’t know what it means to hold you tight,
Being here alone tonight with you,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight,
Let me go on loving you,
To-night, to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It’s you,
You you you – oo-oo – oo-oo.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất