Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Hey Grandma

Lời Bài Hát Hey Grandma

Lời Bài Hát Hey Grandma


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hey Grandma:

Hey grandma, you’re so young
Your old man’s just a boy

It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time
This time round, this time round
Everything’s upside-down, upside-down
It’s gonna be good, you’re looking so good
It’s gonna be good

Hey except for these things on my mind
They’re all sins, it’s just a waste of time
But we’re gonna have this time
Bye bye bye
But we’re gonna have this time
Bye bye bye
But we’re gonna have this time round
This time round
Everything’s upside-down, upside-down
It’s gonna be good, you’re looking so good
It’s gonna be good

Oh… will make me feel so fine
Oh…..

It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time
This time round, this time round
Everything’s upside-down, upside-down
It’s gonna be good, you’re looking so good
It’s gonna be good

Oh… will make me feel so fine
Oh…..

It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time but this time
Bye bye bye
It’s been a long time
This time round, this time round
Everything’s upside-down, upside-down
It’s gonna be good, you’re looking so good
It’s gonna be good

A long time this time round, this time round
Everything is upside-down, upside-down

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất