You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Helter Skelter

Lời Bài Hát Helter Skelter

Lời Bài Hát Helter Skelter


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Helter Skelter:

(this is a song charles manson stole from the beatles. we’re stealing it back.)

When you get to the bottom
You go back to the top of the slide
And you stop and you turn
And you go for a ride
Then you get to the bottom
Then you see me again

Do you, don’t you want me to love you
Coming down fast i’m right here above you
Tell me tell me tell me the answer
Ain’t no lover but you ain’t no dancer

Helter skelter
Helter skelter
Helter skelter

Do you, don’t you want me to make you
I’m coming down fast now don’t let me break you
Tell me tell me tell me the answer
You ain’t no lover but you ain’t no dancer

Helter skelter
Helter skelter
Helter skelter

When you get to the bottom
You go back to the top of the slide
And you turn and you stop
And you go for a ride
Then you get to the bottom
Then you see me again

Do you, don’t you want me to love you
Coming down fast i’m right here above you
Tell me tell me tell me the answer
Ain’t no lover but you ain’t no dancer

Helter skelter
Helter skelter
Helter skelter…(and again)

Helter skelter
Helter skelter
Helter skelter

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất