Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hard Road

Lời Bài Hát Hard Road

Lời Bài Hát Hard Road


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hard Road:

(h. vanda / g. young)

My mama ‘n’ papa told me son that you’re just a fool
When i told ’em i was leaving home i was leaving school
So then in a couple of hours i found myself
Heading down that southbound road
With everything i owned on my back
I carried such a heavy load

And it’s a hard, hard road that i travel
It’s a hard, hard road that i travel
It’s a hard, hard road that i travel down the line
And it’s a hard, hard road down the line

Well i wanna tell ya friends
That it’s good to be a traveling man
’cause i’m doing what i want to
Living just the best that i can
Nobody putting rings around my neck
To put me in a pigeon hole
I’ve got my dog and my radio
To listen to some rock ‘n’ roll

And it’s a hard, hard road that i travel
It’s a hard, hard road that i travel
It’s a hard, hard road that i travel down the line
And it’s a hard, hard road down the line

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất