Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Handyman

Lời Bài Hát Handyman

Lời Bài Hát Handyman


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Handyman:

Hey girls, gather round
Listen to what i’m putting down
Hey babe, i’m your handy man

I’m not the kind to use a pencil or rule
I’m handy with love and i’m no fool
I fix broken hearts, i know that i truly can

If your broken heart should need repair
Then i’m the man to see
I whisper sweet things, you tell all your friends
They’ll come runnin’ to me

Here is the main thing i want to say
I’m busy 24 hours a day
I fix broken hearts, i know that i truly can

Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
Come, come, come
Yeah, yeah, yeah
They’ll come runnin’ to me

That’s me
I’m your handy man

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất