Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Half A Mind

Lời Bài Hát Half A Mind

Lời Bài Hát Half A Mind


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Half A Mind:

L don’t love you like l used to do
But l’m afraid to tell you so
L’ve got half a mind to leave you
But only half the heart to go

Words to tell you just don’t come to me
L guess my courage is too slow
L’ve got half a mind to leave you
But only half the heart to go

Maybe time will prove that you’re not to blame
But now’s the time l need to know
L’ve got half a mind to leave you
But only half the heart to go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất