Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Gypsy Rose Lee

Lời Bài Hát Gypsy Rose Lee

Lời Bài Hát Gypsy Rose Lee


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gypsy Rose Lee:

When I see you lay down
Under pink laquered skies
Baby ill give you something
That’ll shut your eyes
To this mess
When I love you baby
i mean it more than the whole world
and when i take a picture that’s instant
it gets lost tonight it gets burned
i said i remember it so i saw your eyes
go through the tunnel and i remember
Australian sun i was eight years old
you Marilyn Monroe .. oh gotta
take it oh yeah take it on playing backyard
blues, blacktart stuck up in their jaw
i can nail ill nail this on
oh she ate the whole world
oh ive tasted i tasted too too many nights
lost in space i remember kneeling down
my knees caught in the ground

when i love you baby
gypsy rose.. she rose to me

i remember a rolling stone
rolling on down through the bones
oh ya gotta save you gotta save your soul well
she hates the whole world

when i love you baby
i mean it more than just the whole world
and when i saw gypsy rose gypsy rose she rose to me
i know your sin i know sin sin sin you’ve got wings

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất