Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Guitar Talk

Lời Bài Hát Guitar Talk

Lời Bài Hát Guitar Talk


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Guitar Talk:

(steve bogard/colin linden)
(track 8 – time 3:35)

Sally’s puttin’ on her perfume – slippin’ into high-heeled shoes
Sally used to have a boyfriend play the blues
Billy’s puttin’ gas in the pick-up – combin’ his hair just right
Money burnin’ holes in his pocket till tonight

’cause it’s nine o’clock – time to rock
Goin’ downtown – gonna hear a little guitar talk

Mama does her time at the factory
Daddy minds the local store
Nothin’ much to say about it anymore
When they get lost in the music – under the dancehall lights
Mama still makes lovin’ daddy feel all right

’cause it’s nine o’clock – time to rock
Goin’ downtown – gonna hear a little guitar talk

When the guitar talks, when the bass man walks
There’s a place down deep inside your heart it will unlock
When there’s singin’ strings, and the guitar rings
Everywhere around the world the message is the same

Weatherman tells the weather – tv man reads the news
But there’s nothin’ like a fender talkin’ ’bout blue suede shoes
And if your baby leaves you, and if it’s been a low down day
Listen what a good old six-string has to say

’cause it’s nine o’clock – time to rock
Goin’ downtown – gonna hear a little guitar talk

All around the block – we’re all gonna rock
Goin’ downtown – goona hear a little guitar talk
Hear a little guitar talk
Hear a little guitar talk
Hear a little guitar talk
Hear a little guitar talk

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất