Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Got Love For Sale

Lời Bài Hát Got Love For Sale

Lời Bài Hát Got Love For Sale


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Got Love For Sale:

Your condition’s red, you can’t get to bed
Your eyes are full of tears
You’ve got headache, heartache, a pain you can’t take
I am who you have to fear
Your observation’s correct
I’m someone you can’t neglect
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no

Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale)

You buy the magazine, in between the lines
You see my face, you read my name
And you can have me for one price, baby
You must have heard of my fee
You know you need me, i know you want me
’cause i’m a living cross your heart man
You’ve got to have me, can’t live without me
’cause i’m the one and only yes i am

I’ve got love for sale
And my love will not fail you
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no oh, whoo no, whoo no

Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale), yeah

I’ve got love for sale
And my love will not fail you
Whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no, whoo no

Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale)
Have love, will travel (i’ve got love for sale), yeah

I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale
I got love for sale, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất