Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Goodbye To The Island

Lời Bài Hát Goodbye To The Island

Lời Bài Hát Goodbye To The Island


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Goodbye To The Island:

(ronnie scott/ steve wolfe)
Producers for bonnie: hugh murphy/ ronnie scott/ steve wolfe

**goodbye to the island
Hello to the rain
It’s gone like a dream in the night
And it won’t be back again

Goodbye to the island
Where our bodies touched
Goodbye to a little bit of heaven
And i miss you so much

*(oh) why love did you treat me this way
Why love did you treat me this way
Why love did you treat me this way
Why love did you treat me this way

A bed it is an island
A world apart
Soft words in the middle of the night
Straight from the heart
Two heads on a pillow
So warm, so close
Goodbye to the island
Where, where it mattered the most

*repeat
**repeat
*repeat and fade

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất