Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Goodbye Lucille #1

Lời Bài Hát Goodbye Lucille #1

Lời Bài Hát Goodbye Lucille #1


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Goodbye Lucille #1:

Ooh johnny johnny johnny there is time for tears
Ooh johnny johnny johnny you won’t make it any better
Ooh johnny johnny johnny you might well make it worse
Ooh johnny johnny johnny i advise you to forget her

Ooh johnny johnny ooh
You’re not the first though it hurts, johnny johnny ooh…

Ooh johnny johnny johnny what are you twenty-one ?
Ooh johnny johnny johnny why don’t you give it a rest
Ooh johnny johnny johnny the world is a million
Ooh johnny johnny johnny there can be no contest

Ooh johnny johnny ooh
Life’s not complete till your heart’s missed a beat
And you’ll never make it up, or turn back the clock
No you won’t, no you won’t
No you won’t, no you won’t
Johnny johnny ooh

Ooh johnny johnny johnny she is a person too
Ooh johnny johnny johnny she has her own will
Ooh johnny johnny johnny why don’t you join the foreign legion
Ooh johnny johnny johnny you’re still in love with hayley mills

Ooh johnny johnny ooh
Life’s not complete till your heart’s missed a beat
And you’ll never make it up, or turn back the clock
No you won’t, no you won’t
No you won’t, no you won’t
Johnny johnny ooh
Johnny johnny ooh

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất