Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Gonna Build A Mountain

Lời Bài Hát Gonna Build A Mountain

Lời Bài Hát Gonna Build A Mountain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gonna Build A Mountain:

1: i’m gonna build a mountain, from a little hill.
I’m gonna build a mountain, least i hope i will.
I’m gonna build a mountain, i’m gonna build it high.
I don’t know how i’m gonna do it, only know i’m gonna try.
2: i’m gonna build a daydream, from a little hope.
I’m gonna push the daydream, up that mountain slope.
I’m gonna build a daydream, woah, i’m gonna see it through.
Gonna build a mountain and a daydream,
Gonna make ’em both come true.
3: i’m gonna build a heaven, as a will someday,
And the lord sends ga-bri-el to take me away.
Woah, i wanna fine young son, to take my place.
I’ll leave my son in my heaven on earth with the good lord’s grace.
4: i’m gonna build a mountain, from a little hill.
I’m gonna build a mountain, least i hope i will.
I’m gonna build a mountain, yeah, gonna see it through.
Gonna build a mountain and a daydream,
Gonna make ’em both come true.
5: i’m gonna build a daydream, from a little hope.
I’m gonna push the daydream, up that mountain slope.
I’m gonna build a daydream, woah, i’m gonna see it through,
Gonna build a mountain and a daydream,
Gonna make ’em both come true.
6: i wanna build a heaven, as a will someday,
And the lord sends ga-bri-el to take me away.
I wanna fine young son, to take my place.
I’ll leave my son in my heaven on earth, with the good lord’s grace.
I wanna fine young son, yeah, to take my place.
I’ll leave my son in my heaven on earth, with the good lord’s grace.
Yea-eah.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất