Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Gone

Lời Bài Hát Gone

Lời Bài Hát Gone


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gone:

Gone like my last paycheck gone gone away
Gone like the car i wrecked gone gone away
Gone like a fifth of gin gone gone away
Gone like the shape i’m in gone gone away
My baby’s gone away

Gone like a nixon file gone gone away
Gone like my landlord smile gone gone away
Gone like the furniture gone gone away
Gone like the rest of her gone gone away
My baby’s gone away

Gone like the silhouette there by the bed where she undressed
Gone like the candlelight where we made love so sweet and bright
Gone like the one last turn she took before Atlanta burned
Gone like everything i learned gone gone away

Gone like my last paycheck gone gone away
Gone like the car i wrecked gone gone away
Gone like a fifth of gin gone gone away
Gone like the shape i’m in gone gone away
My baby’s gone away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất