Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

God Only Knows

Lời Bài Hát God Only Knows

Lời Bài Hát God Only Knows


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát God Only Knows:

I may not always love you
But long as there are stars above you
You never need to doubt it
I’ll make you so sure about it

God only knows what i’d be without you

If you should ever leave me
Though life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me

God only knows what i’d be without you

God only knows what i’d be without you

If you should ever leave me
Well life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me

God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you
God only knows what i’d be without you
God only knows
God only knows what i’d be without you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất