Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Go West (farley & Heller Mix)

Lời Bài Hát Go West (farley & Heller Mix)

Lời Bài Hát Go West (farley & Heller Mix)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Go West (farley & Heller Mix):

Go west
Go west
Go west
Go west
(come on)
Go west
Go west
Go west
Go west (di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)

Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
Go west (dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(come on)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(come on)
(dee dam di da dam ba ba yeah – dee dam di da dam ba ba yeah)
(dee dam di da dam ba ba yeah – da dam da da deh deeh)
(come on)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất