Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Go Away

Lời Bài Hát Go Away

Lời Bài Hát Go Away


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Go Away:

She was never what i wanted
I just wanted someone else
Now i’m sittin’ here alone
I’m sittin’ here all by myself
And everybody loves me
And they want me to be their boyfriend
She’s the only one for me
I don’t want to see her again
Why can’t she just go away?
I can’t get her out of my brain
Why can’t she just go away?
I’d only want her to stay
Why can’t she just go away?
Go away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất