"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Glide

Lời Bài Hát Glide

Lời Bài Hát Glide


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Glide:

And we’re glad glad glad that you’re alive
And we’re glad glad glad that you’ll arrive
And we’re glad glad glad glad glad glad glad
And we’re glad glad glad that you’re a glide

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất