Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Gee, I’m A Nerd

Lời Bài Hát Gee, I'm A Nerd

Lời Bài Hát Gee, I’m A Nerd


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gee, I’m A Nerd:

Gee, i’m a nerd
Seen each star trek eighty times
Memorized each word

Home alone
On friday nights
But i got eight gigabytes
Left on my hard drive

I’m hooked as i can get
Into the internet
Maybe you would like to see my web page

I love my new pc
It means the world to me
So many things to download

Gee, i’m a nerd
All the jocks and muscle heads
Flip me the bird
Cause i’m a nerd

Gee, i’m a nerd

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất