Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Gagged and Tied

Lời Bài Hát Gagged and Tied

Lời Bài Hát Gagged and Tied


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gagged and Tied:

i’d like to take you home
so that we can be alone.
we’ll go for a walk
then we’ll go home not to talk.

and i don’t care if you don’t treat me like a lady.
and i don’t care just sit there and don’t disobey me.
mistress never tells a lie
would you love me gagged and tied
it’s not your style, i can see you crack a smile.

it’s okay with me
i just want the company.
put on venus in furs
and you can go home after work.

and i don’t care if you don’t treat me like a lady
and i don’t care just sit there and don’t disobey me
don’t treat me like a lady
mistress never tells a lie,
would you love me gagged and tied
it’s not your style, i can see you crack a smile.

would you love me gagged and tied
would you love me gagged and tied
would you love me gagged and tied
would you love me gagged and tied

mistress never tells a lie
would you love me gagged and tied
mistress never tells a lie
it’s not your style, i can see you crack a smile
it’s not your style, i can see you crack a smile.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất