Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Found Found Found

Lời Bài Hát Found Found Found

Lời Bài Hát Found Found Found


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Found Found Found:

Found found found
Found found found
Someone who’s worth it
In this murkiness
Someone who’s never
Seeming scheming
I’ve …
Found found found
Found found found
Someone who’s worth it
In this murkiness
Someone who’s never
Seeming to be scheming

(oh, but if i’d never found)
(oh, but if i’d never found)
Oh, but if i’d never found

I do believe that
The more you give your love
And i do believe that
The more you give your trust
The more you give your trust
And the more you give your love
The more you’re bound to lose
The more you’re bound to lose

(oh, but if i’d never found)
(oh, but if i’d never found)
Somebody who wants to be
Who wants to be with me …
…all the time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất