Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

First The Heart

Lời Bài Hát First The Heart

Lời Bài Hát First The Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát First The Heart:

Every time
It feels so good

Did you hear me?
Are you listening?
Ain’t you listening?
Did you hear me?

From the barrel
To the trigger
Passing
Flesh and blood
I can see you
Somewhere smiling
First the heart
Next the brain

Did you hear me?
Are you listening?
Ain’t you listening?
Did you hear me?

Hit’s outnumber
Ten to nine
Missing
A ravaged target
Death
A ruby droplet
Trickles
One still moment
Sick and silent

I can see you
Somewhere smiling
First the heart
Next the brain

Did you hear me?
Are you listening?
Ain’t you listening?
Did you hear me?

A ravaged target
A trigger
Aim

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất