Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Fanfare

Lời Bài Hát Fanfare

Lời Bài Hát Fanfare


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fanfare:

Someone turn the time on
Another day, dead and gone
A lifetime is slippin’ away, babe
But as far as i can see
That doesn’t apply to you and me
We are high above the family tree
Hidden in the deep blue sea

Industry on parade
Punch a clock 9-to-5
But beginning is beginning to fade away
Ah, but look out from now on, baby
As far as the eye can see
Unafraid to be free
Shinin’ on the silver sea
You and me, we got to be movin’

Pickin’ up, carry on
Lead you children right on
Carry on, carry on

Heaven knows i love you
Don’t you know that it’s true yourself
Looks like you and me baby
Dancin’ by the shinin’ sea

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất