Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Fallen Soldier

Lời Bài Hát Fallen Soldier

Lời Bài Hát Fallen Soldier


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Fallen Soldier:

Stranger on the face of it.
Brother in the heart of a nation that prays for you, loves you, calls you by name

Struck out, like some criminal
Cut down like an animal, suddenly everything I know, just ain’t the same

We ask for solution
Did anyone hear us?
For your retribution
Did anyone care?
So while this world marches on with the memory gone
My heart will remember

You are my fallen soldier
One of our many martyrs
I would have loved to know you
Still you’re my fallen soldier

[Rpt x 2]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất