Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

Evil Eye

Lời Bài Hát Evil Eye

Lời Bài Hát Evil Eye


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Evil Eye:

You’ve got an evil eye
And i wanna say mama
I can’t face it for another day
You don’t even try
And i wanna say baby
I can’t take it when you’re…….
*makin’ me hurry, makin’ me wait
Takin’ me early, leavin’ me late
Shakin’ my feelin’, makin’ me cry
Don’t it sound funny
But i’m saying bye-bye

You’ve got an evil eye
And i wanna say mama
You can’t see it any other way
All you do is lie
And i wanna say baby
You know i can’t stand it when you’re…….

(repeat *)

I don’t need what you’re givin’ me honey
You know i don’t want
What you’ve got on your mind
I don’t care if you’re missin’ my money
You know i don’t care if you’re stealin’ me blind
I’ll leave you behind

Oh well, leavin’ you baby
So long bye-bye
Oh well, when you’re drivin’ me crazy
So long bye-bye
Oh well, don’t believe it’s funny
So long bye-bye
Oh well, now i’m movin’ on honey
So long bye-bye

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất