Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Everytime You Go Away

Lời Bài Hát Everytime You Go Away

Lời Bài Hát Everytime You Go Away


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everytime You Go Away:

Babe, if we can solve any problems,
Why do we lose so many tears?
Though i saw you go again, yeah,
When the leading man appears…
(everytime, ahh…)

Ooh… it’s the same thing,
Baby, can’t you see, we’ve got everything,
Going on and on and on,

Everytime you go away,
You take a piece of me with you,
Everytime you go away,
You take a piece of me with you…

Go on, then go free, yeah, yeah,
Baby, you’re too close to see,
(too close to see…)
Though i can feel your body move,
Doesn’t mean that much to me, no no,
And i can’t go on saying the same thing,
Cos can’t you see? we’ve got everything,
Baby, even and on and on

Everytime you go away,
You take a piece of me with you,
Everytime you go away,
You take a piece of me with you…

I can’t go on saying the same thing,
Baby can’t you see? we’ve got everything,
Going on and on and on…

Everytime you go away,
You take a piece of me with you,
Everytime you go away,
You take a piece of me with you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất