Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Everybody’s Trying To Be My Baby

Lời Bài Hát Everybody's Trying To Be My Baby

Lời Bài Hát Everybody’s Trying To Be My Baby


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Everybody’s Trying To Be My Baby:

Well, they took some honey
From a tree,
Dressed it up
And they called it me

And everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby, now.

Well, half past nine,
Half past four,
Fifty women
Knocking on my door.

And everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby, now.

When out last night.
I didn’t stay late.
‘Fore I got home
I had ninteen dates.

And everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby, now.

When out last night.
I didn’t stay late.
‘Fore I got home
I had ninteen dates.

And everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby, now.

Well, they took some honey
From a tree,
Dressed it up
And they called it me

And everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby.
Everybody’s trying to be my baby, now.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất