Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Every Night I Fall

Lời Bài Hát Every Night I Fall

Lời Bài Hát Every Night I Fall


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Every Night I Fall:

(hassman)

Woke up, got out of bed
Drag the covers back again
I heard the phone ring in the hall
And thought of you through it all… ’cause

Every night i fall
Every night i fall into you
You’ve got me in a ???
And i can’t help but fall

You can sit and watch the sun
Or count the stars one by one
Stand still for hours on end
And i’d have to catch my breath… and

Every night i fall
Every night i fall into you
You’ve got me in a ???
And i can’t help but fall

Bridge
Oh, you move me with every move you make
And i could never hide what’s on my face
Even if you will be gone tomorrow
Oh, you should know, that…

Every night i fall
Every night i fall into you
You’ve got me in a ???
And i can’t help but fall

Every night i fall
Every night i fall into you
You’ve got me in a ???
And i can’t help but fall

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất